Meniu
Cosul meu

Termeni si Conditii

ART. 1. CONDIȚII DE UTILIZARE

Informațiile și materialele folosite în acest site sunt rezervate de FARAONU INVEST S.R.L. Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale și cele specificate în site, fără acordul scris al FARAONU INVEST S.R.L., este interzisă, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor.
Datele și informațiile sunt prezentate în website-ul www.anvelopeiasi.ro atât în scopuri informative, cât și comerciale. FARAONU INVEST S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau schimba atât conținutul, cât și structura website-ului în orice moment și fără o notificare prealabilă.
Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate și pot fi schimbate sau modificate oricând la cererea acestora.

ART. 2. UTILIZAREA SITE-ULUI

FARAONU INVEST S.R.L. vă autorizează să explorați acest site numai dacă utilizarea este în scop personal, cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la copyright și drepturile de proprietate pe care le conțin materialele originale pe orice copie a materialelor. Nu puteți modifica în nici un mod materialele din acest site sau sa le reproduceți, să le expuneți în public, să le redistribuiți cu scop comercial. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau rețele de calculatoare, în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea FARAONU INVEST S.R.L. și utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor. În condițiile nerespectării acestor condiții, nu mai sunteți autorizați să utilizați acest site și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite sau salvate în calculator.

ART. 3. PRELUCRAREA INFORMAȚIEI

INFORMAȚIILE BANCARE ASOCIATE CARDULUI DUMNEAVOASTRĂ NU FAC OBIECTUL PRELUCRĂRII DE CĂTRE FARAONU INVEST S.R.L. A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DATELE BANCARE VOR FI PRELUATE ȘI PRELUCRATE ÎN MOD DIRECT, SECURIZAT ȘI EXCLUSIV DE CĂTRE EUPLATESC.RO PRIN SITE-UL WWW.EUPLATESC.RO ÎN PARTENERIAT CU BANCA TRANSILVANIA.
Informația, cu excepția celei bancare, va fi prelucrată de către www.anvelopeiasi.ro în conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 și 677/2001, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:
3.1. Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
3.2. Oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
3.3. Facturare;
3.4. Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
3.5. Realizarea studiilor de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor FARAONU INVEST S.R.L. și ale companiilor asociate/parteneri;
3.6. Contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale FARAONU INVEST S.R.L. și ale companiilor asociate/parteneri sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră (în afară de cazul în care ne-ați adresat o cerere scrisă în care ați solicitat să nu fiți contactat în acest sens);
3.7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

ART. 4. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

FARAONU INVEST S.R.L. are dreptul să dezvăluie informația:
4.1. Companiilor asociate/parteneri, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și FARAONU INVEST S.R.L.
4.2. Terțelor părți specificate la art. 3;

ART. 5. TRANSFERUL INFORMAȚIEI ÎN AFARA ROMÂNIEI

În atingerea scopurilor specificate la Art. 1, FARAONU INVEST S.R.L. va avea dreptul de a transfera informația unor terțe companii din străinătate.

ART. 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

6.1. Cu privire la prelucrarea informației, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:
a) de a obține, la cerere și în mod gratuit, printr-o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către noi;
b) de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
c) de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele FARAONU INVEST S.R.L. sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
d) de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
6.2. Pentru situațiile prevăzute la lit. a), lit. b) și lit. c) ne veți înainta o cerere scrisă, datată și semnată. În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal.
6.3. FARAONU INVEST S.R.L. vă va comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

ART. 7. LEGĂTURILE SPRE ALTE SITE-URI

Legăturile spre alte site-uri de pe acest site sunt oferite doar pentru a vă ajuta. Dacă utilizați aceste legături, veți părăsi site-ul www.anvelopeiasi.ro. FARAONU INVEST S.R.L.nu a analizat aceste site-uri, nu controlează și nu este responsabil pentru aceste site-uri sau conținutul lor. Astfel, FARAONU INVEST S.R.L. nu girează sau nu le reprezintă, inclusiv informațiile, software-ul și alte produse sau materiale găsite pe aceste site-uri sau orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor. Dacă decideți să le utilizați, o faceți pe propria răspundere.
Informațiile bancare asociate cardului dumneavoastră nu fac obiectul prelucrării de către FARAONU INVEST S.R.L. a datelor cu caracter personal. Datele bancare vor fi preluate și prelucrate în mod direct, securizat și exclusiv de către Euplatesc.ro prin site-ul www.euplatesc.ro în parteneriat cu Banca Transilvania. În acest sens, FARAONU INVEST S.R.L. nu controlează și nu este responsabil pentru securitatea preluării și prelucrării datelor bancare de către entitățile menționate.

ART. 8. MĂRCI

Anvelopeiasi.ro este marca înregistrată a S.C. Anvelopeiasi.ro Invest S.R.L.
Produsele comercializate de către FARAONU INVEST S.R.L. pe site-ul www.anvelopeiasi.ro respectă standardele de calitate și îndeplinesc condițiile legale.
Produsele și serviciile comercializate pe site-ul www.anvelopeiasi.ro pot avea prețuri variate, iar modificarea acestora nu presupune nici o obligație a FARAONU INVEST S.R.L. față de client.

ART. 9. PLĂȚI

Factura emisă de către FARAONU INVEST S.R.L. pentru produsele și serviciile achiziționate de pe site-ul www.anvelopeiasi.ro trebuie achitată online, cu una dintre cărțile de credit acceptate de către Furnizor (Visa, American Express, MasterCard).
În cazul în care Beneficiarul nu a respectat obligațiile de plată, în condițiile și la termenele stabilite mai jos, Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul și să ceară despăgubiri, această reziliere având efect imediat, fără intervenția unei instanțe, fără întârziere și fără îndeplinirea altor formalități, pe baza unei simple notificări transmise Beneficiarului de către Furnizor.
Facturarea se face în LEI (RON).

ART. 10. PROMOȚIILE

Toate promoțiile sunt supuse disponibilității și inventarului. FARAONU INVEST S.R.L. își rezervă drepturile să schimbe, să modifice sau să anuleze promoțiile în orice moment și fără anunț în prealabil.

ART. 11. DISCLAIMER

Materialele și serviciile prezentate de acest site sunt oferite ”așa cum sunt” fără nici o garanție de orice fel, incluzând garanțiile de comercializare, de a se potrivi pentru o anumită utilizare sau de neîncălcare a proprietății intelectuale.
FARAONU INVEST S.R.L. nu garantează acuratețea și integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site. FARAONU INVEST S.R.L. ar putea face schimbări în materialele și serviciile din acest site sau în produsele și preturile descrise, oricând fără anunț în prealabil.
Materialele și serviciile din acest site ar putea să nu mai fie actuale, iar FARAONU INVEST S.R.L. nu se obligă să actualizeze materialele și serviciile conținute de acest site, decât în urma unei adrese exprese din partea partenerilor sau a colaboratorilor acestui site.

ART. 12. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR

FARAONU INVEST S.R.L., furnizorii săi sau alte părți care sunt menționate pe acest site nu sunt responsabile în nici o circumstanță pentru orice fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui site sau a oricăror site-uri legate la acest site sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste site-uri, indiferent dacă sunt bazate pe garanție, contract sau orice altă teorie legală și indiferent dacă a fost sau nu atenționat de posibilitatea apariției de astfel de pierderi. Dacă utilizarea materialelor, informațiilor sau serviciilor de pe acest site are ca rezultat apariția necesității de service, reparații sau corecții ale echipamentelor sau a datelor, vă asumați costurile presupuse de acestea. Legea aplicabilă în aceste cazuri ar putea să nu permită excluderea sau limitarea pagubelor apărute ca și consecință sau din întâmplare, astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea nu se aplică în cazul dumneavoastră. FARAONU INVEST S.R.L. nu este responsabilă pentru prejudiciile suferite de Utilizator sau de către o altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea acestui site. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește acest site web.
Datele bancare vor fi preluate și prelucrate în mod direct, securizat și exclusiv de către Euplatesc.ro prin site-ul www.euplatesc.ro în parteneriat cu Banca Transilvania. FARAONU INVEST S.R.L. nu controlează și nu este responsabil pentru securitatea preluării și prelucrării datelor bancare de către entitățile menționate.

ART. 13. LEGILE APLICABILE

Acest site este administrat de FARAONU INVEST S.R.L. din birourile sale din Iași, Romania.
FARAONU INVEST S.R.L. nu specifică faptul că materialele sau serviciile de pe acest site sunt în concordanță sau disponibile pentru utilizarea în afara României și că accesul este permis din teritorii unde conținutul lor este ilegal sau interzis. Nu puteți utiliza/exporta materialele și serviciile din acest site sau orice copie sau adaptare care violează orice lege sau reglementare aplicabilă, incluzând fără limită legile și reglementările statului român. Dacă accesați site-ul din afara României, o faceți pe propria dumneavoastră răspundere. Aceste condiții vor fi respectate în concordanță cu legile statului român.

ART. 14. GENERALITĂȚI

FARAONU INVEST S.R.L. poate schimba aceste condiții oricând prin modificarea acestui anunț. Ar trebui să vizitați această pagină periodic, pentru a revedea aceste condiții. Anumite dispoziții ale acestor condiții ar putea fi anulate de anumite anunțuri sau condiții legale localizate pe anumite pagini ale site-ului.

This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.